Usługi
Kurort dla zębów
Powrót
Powrót

Jakie są warunki utrzymania gwarancji? - Świnoujście

Aby otrzymać 2-letnią gwarancję na wykonane zabiegi, należy spełnić następujące warunki:

 • minimum raz na 6 miesięcy odbywać wizyty kontrolne wraz z higienizacją jamy ustnej (usunięciem kamienia nazębnego i osadów),
 • niezwłocznie wykonać zabiegi zalecone przez stomatologa podczas przeglądu jamy ustnej,
 • raz na 2 lata wykonać kontrolę rentgenowską w formie zdjęcia panoramicznego, z wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieją ku temu przeciwwskazania natury zdrowotnej,
 • przestrzegać zasad pielęgnacji zaleconych przez lekarza lub higienistkę podczas instruktażu higieny jamy ustnej,
 • w przypadku leczenia protetycznego odbyć minimum 1 wizytę kontrolną w ciągu tygodnia po zakończeniu pracy i kolejnej po 3 miesiącach.

Czego nie obejmuje gwarancja?

2-letnia gwarancja na zabiegi w centrum stomatologicznym Morze Uśmiechu w Świnoujściu nie obejmuje:

 • prac tymczasowych - koron tymczasowych i protez natychmiastowych wstawianych bezpośrednio po usunięciu zębów, które po pewnym czasie wymagają podścielenia,
 • prac wykonanych na życzenie Pacjenta, przed wykonaniem których pacjent został poinformowany o braku gwarancji lub jej ograniczeniu,
 • leczenia kanałowego w przypadku, kiedy po wypełnieniu zęba zachodzi konieczność jego przeprowadzenia - wtedy w ramach gwarancji wykonywane jest jedynie wypełnienie, a pozostałe koszty ponosi Pacjent,
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej w innym gabinecie stomatologicznym,
 • zabiegów wykonanych po przerwaniu leczenia,
 • zabiegów nieopłaconych częściowo lub w całości.

Kiedy gwarancja nie zostanie uznana?

Gwarancja w naszym centrum stomatologicznym Morze Uśmiechu może nie zostać uznana w przypadku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • złamań koron zębowych zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych po leczeniu kanałowych zębów nieodbudowanych protetycznie, braku stosowania się do zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, co może powodować przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • schorzenia, które ma niekorzystny wpływ na układ żujący, takiego jak cukrzyca, padaczka, osteoporoza czy stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami.